Теорія:

У результаті взаємодії електроліту з молекулами води утворюються йони, зв'язані з молекулами води.
Тому за наявністю водної оболонки йони ділять на:
  • гідратовані (у розчинах і кристалогідратах);
  • негідратовані (у безводних солях).
Властивості гідратованих і негідратованих йонів відрізняються.
Йони деяких d-елементів мають забарвлення. Забарвлення гідратованих і негідратованих йонів одного і того ж d-елемента може бути різною
.
Приклад:
гідратовані йони Купруму Cu2+·4H2O — синього кольору, а негідратовані йони Cu2+ — безбарвні.
При додаванні води до безводного купрум (\(II\)) сульфату утворюються гідратовані йони, утворюється синє забарвлення.
 
меди.jpg
 
Гідратовані і негідратовані йони s- і p-елементів, як правило, безбарвні.
Приклад:
Безбарвними є катіони Гідрогену, Натрію, Калію, Барію, Алюмінію, тощо.