Теорія:

Чому в їжу не використовують металічний натрій і газоподібний хлор, проте без натрій хлориду, що складається з йонів Натрію і Хлору, неможливо приготування їжі?
 
соль.jpg
 
Розглянемо властивості йонів Na+ і хлорид-іонів Cl у складі натрій хлориду.
У водному розчині кухонної солі \(NaCl\)  йони Натрію Na+ і Хлору Cl не мають кольору, запаху, не є отруйними. Йони Натрію Na+ не володіють відновними властивостями, Хлору Cl — не мають окисних властивостей.
Властивості йонів Натрію і Хлору відрізняються від властивостей атомів, що їх утворили.
 
Так, металічний натрій, що складається з атомів Na0, бурхливо реагує з водою, утворюючи газоподібний водень і натрій гідроксид, легко окиснюється на повітрі, є сильним відновником.
 
Na1.jpg
Зразок натрію
Проста речовина Cl2, молекули якої складаються з атомів Хлору Cl0 — газ жовто-зеленого кольору, отруйний, сильний окисник.
 
хлор.jpg
Зразок хлору
 
Йони за фізичними, хімічними, фізіологічними властивостями відрізняються від властивостей нейтральних молекул і атомів, з яких вони утворилися.
Відмінність властивостей атомів і йонів одного й того самого елемента пояснюється різною електронною будовою цих частинок.