У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних звичайно не подвоюємо.
Приклад:
Апарат, акумулятор, бароко, беладона, бравісимо, ват, група, гун (гуни), фін (фіни), ідилія,  інтермецо, колектив, комісія, лібрето, піанісимо, сума,  шосе.
Зверни увагу!
Подвоєні приголосні треба писати  у винятках: Аллах, алло, аннали, білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, донна, дурра, мадонна, манна, мірра, мулла, мотто, нетто, панна, панно, пенні, тонна, гамма й каппа (літери грецького алфавіту).
У разі збігу в загальних назвах однакових приголосних префікса й кореня подвоєння зберігаємо.
Приклад:
Імміграція (ім + міграція), інновація  (ін + новація), ірраціональний  (ір + раціональний), ірреальний  (ір + реальний), контрреволюція  (контр + революція), контрреформація (контр + реформація), сюрреалізм  (сюр + реалізм), АЛЕ  анотація, конотація.
Подвоєння букв на позначення приголосних зберігаємо у власних назвах та в похідних від них.
Приклад:
Андорра, Ахіллес, Білл, Боттічеллі,  Марокко, Міссурі, Мекка, Ніцца, Яффа; Бетті,  Джонні, Мюллер, Руссо, Теннессі; андоррець, марокканець.
У загальних назвах — термінах, які утворені від власних назв, букви  не подвоюємоват  (пор. Ватт), бекерель  (пор. Беккерель), гаус  (пор. Гаусс).
Зверни увагу!
Потрібно запам'ятати правопис таких слів, у яких к не подвоюється: Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкнер, Брокес, Ламарк,  Стокгольм,  Шерлок.

Подвоєння кк  зберігаємо у власних назвах за традицією: Маккартні, Маккензі, Маккенна, Маккінлі, а також у загальних назвах, що утворені від власних назв такого типу: маккартизм

Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019 р.