Теорія:

Графічні скорочення, на відміну від абревіатур, вимовляємо повністю, а скорочуємо лише на письмі: г — грам, т. зв. — так званий, перен. — переносне значення.
Після скорочення звичайно ставимо крапку, при цьому зберігаємо написання великих і малих літер і дефісів, як і в повних назвах.
Приклад:
півн.-зах. (північно-західний),  Півд.-Африк. респ. (Південно-Африканська республіка), Півд.-Зах. залізниця (Південно-Західна залізниця).
Не скорочуємо слова на літеру, що позначає голосний звук, якщо він не початковий у слові, і на ь.
Приклад:
Слово селянський може бути скорочене так: сел., селян. і селянськ., АЛЕ у. о. — умовна одиниця.
При збігові однакових приголосних скорочення  робимо після першої літери, що позначає цей збіг: кінний загін — кін. загін (а не кінн. загін).
При збігові двох (і більше) літер, що позначають різні приголосні, скорочення можна робити як після першої, так і після останньої літери цього збігу: власноруч. і власноручн. (власноручний), але тільки власт. (властивий), щоб уникнути двозначного трактування (власний і властивий).
Якщо пропускаємо cередню частину слова, то на її місці ставимо дефіс. У таких скороченнях після першої частини слова крапки не ставимо.
Приклад:
гр-н (громадянин), вид-во (видавництво), ін-т (інститут), ун-т (університет), р-н (район), ф-ка (фабрика).
Дефісом також приєднуємо перші букви частин складного слова. У таких випадках після скорочених частин слів ставимо крапку.
Приклад:
ст.-сл. — старослов’янський, с.-г. (сільськогосподарський), півн.-сх. (півні́чно-східний), півд.-зах. (південно-західний).
Зверни увагу!

Скісна риска використовується при скороченні словосполучень, рідше — складних слів. У таких випадках після скорочених частин слів крапки  не ставимо:

п/в (поштове відділення), а/с (абонентська скринька), р/р (розрахунковий рахунок), м/хв (метрів за хвилину), км/год (кілометрів за годину).

У стандартних скороченнях значень метричних мір крапки не ставимо.
Приклад:
м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр, год — година, хв — хвилина, га — гектар.
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019 р.
Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.