Теорія:

авт. — автор; авторський

акад. — академік

арк. — аркуш
  
бібл. — біблійний; бібліографічний; бібліотечний
  
буд. — будинок
  
бульв. — бульвар
  
вид. — видання
  
вип. — випуск
  
вул. — вулиця
 
гр. — громадянин
  
д. — доктор (наук)
  
див. — дивись
  
дол. — долар
  
доц. — доцент
  
енцикл. — енциклопедія; енциклопедичний  
  
журн. — журнал
  
зб. — збірник
  
знач. — значення  
  
іл. — ілюстрація; ілюстративний
  
ім. — імені
  
ін. — інші
  
і т. д. — і так далі
  
і т. ін. — і таке інше
  
і под. — і подібне
  
кв. — квартира
  
кн. — книга; княгиня; князь
  
коп. — копійка
  
м. — місто
  
мист. — мистецтво; мистецький  
  
напр. — наприклад
  
нар. — народний
  
наук. — науковий
  
нац. — національний
  
н. е. — нашої ери
  
до н. е. — до нашої ери
  
о. — острів, отець
  
обл. — область; обласний
  
оз. — озеро
  
п. — пан; параграф; пункт
  
перев. — переважно
  
пл. — площа
  
поч. — початок
  
пор. — порівняй, порівняйте
  
пп. — пани, панове; параграфи; пункти  
  
пров. — провулок  
  
проф. — професор
  
р. — рік; річка
  
ред. — редактор; редакція
  
рр. — роки
  
р. н. — рік народження
  
Р. Х. — Різдво Христове
  
с. — село; сторінка
  
св. — святий
  
смт. — селище міського типу
  
спец. — спеціальний 
  
ст. — станція; стаття; століття
  
т. — том
  
та ін. — та інше (інші)
  
т-во — товариство
  
тис. — тисяча; тисячоліття
  
т. д. — так далі
  
т. зв. — так званий
  
т. ін. — таке інше
  
у т. ч. — у тому числі
  
укр. — український
  
худ. — художній
  
церк. — церковний
  
чв. — чверть
  
чл.-кор. — член-кореспондент
  
Скорочені назви одиниць вимірювання пишемо без крапок:
 
Б — байт
  
Вт — ват
  
г — грам
  
га — гектар
  
кг — кілограм
  
км — кілометр
  
дм — дециметр
  
кБ — кілобайт
  
кВт — кіловат
  
кг — кілограм
  
л — літр
  
м — метр
  
мм — міліметр
  
см — сантиметр
  
т — тонна
  
ц — центнер
  
Так само пишемо скорочення  грн (гривня), млн (мільйон), млрд (мільярд), трлн (трильйон).
Джерела:
 
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019 р.