Теорія:

A
абсолютний – цілковитий, повний
аграрний – земельний
адекватний – прирівняний
азарт – запал
акомпанувати – пригравати
аналіз – розбір
аргумент – доказ
асиміляція – уподібнення
 
Б
бі... — подвійний (біатлон, білінгвальний, бінарний)
бібліо... — книга
біо... — життя
бізнес  — заняття, діяльність
бізнес-ланч — діловий обід
браузер — провідник
 
В
варваризм  — запозичення
вівісекція — розтин
вебсторінка — інтернет-документ
верифікація — установлення достовірності
воркаут — тренування
 
Г
геймер — гравець
герметизація – непроникність
гіпотеза – здогад
голкіпер – воротар
гуманність – людяність
 
Д
дайджест – короткий виклад
девальвація – знецінювання, знецінення
деградація – занепад
деструктивний – руйнівний
директива – настанова, вказівка, наказ
дистилювати – очищувати
дистриб’ютор – розповсюджувач
диференціація – розподіл
домінувати – панувати, переважати
дуель – поєдинок, двобій, герць
 
Е
еквівалент – відповідник
експлуатація – визиск
екстрений – негайний, спішний, невідкладний
електорат – виборці
 
І
ігнорувати – нехтувати, легковажити
ілюмінація – освітлення
іманентний – властивий, притаманний
імідж – образ
імітація – наслідування
імпорт – ввезення
інвестиція – вкладення
індиферентність – байдужість
інертний – млявий, байдужий
інтервенція – втручання, вторгнення
 
К
коаліція – об’єднання
комерційний – торговельний
компенсація – відшкодування
конденсувати – збирати, скупчувати, нагромаджувати
конкретний – означений, визначений
конкурс – змагання, суперництво
консолідувати – об’єднувати, згуртовувати
контракт – договір
контрастний – протилежний
конфронтація – протистояння
концентрація – зосередження, скупчення
корективи – поправки
кредитор – боргувальник, позикодавець
кримінальний – злочинний, карний
кулінарія – куховарство
  
Л
легітимний – законний
летальний — смертельний
ліквідація – знищення, скасування
лімітувати – обмежувати
лінгвіст – мовознавець
лук — вигляд
 
М
маклер – посередник
марґінес – поле, берег
маркетинг – торгівля
менталітет – склад розуму
метод – спосіб;
мобільність – рухомість
модель – зразок, взірець
модернізація – оновлення
момент – мить
моніторинг – вивчення, дослідження
монумент – пам’ятник
мотив – спонука, привід, причина
  
Н
натуральний – природний
негативний – заперечний
нівелювати — вирівнювати, перен. – усувати відмінності між чимось
нюанс – відтінок
нюанси – тонкощі
 
О
об’єктивний – безсторонній
онлайн — наживо
оригінал – першотвір
офлайн — поза мережею Інтернет, у реальності
 
П
параметр – міра, величина
паритет – рівність
пасивний – бездіяльний
плюралізм – множинність
полеміка – суперечка, обговорення
потенційний – можливий
прайс-лист – цінник
претензія – домагання, нарікання
преференція – пільга, перевага
преціозний – витончений, манірний
провайдер – постачальник
прогноз – передбачення
пролонгований – продовжений
промоутер – штовхач, штовхайло, просувач
протектор – заступник, покровитель
  
Р
радикальний – докорінний, рішучий
реалізувати – здійснити
ревізія – перевірка
регенерація – оновлення, відтворення
регрес – занепад
резолюція – рішення, ухвала, постанова, розпорядження, висновок
резонанс – відголос
результат – наслідок, підсумок
реконструкція – відбудова, відтворення, перебудова
ренесанс – відродження
рентабельний – дохідний
репродукувати – відтворювати
респектабельний – поважний
реставрація – відновлювання, відбудова
ресурси – запаси
реформа – перетворення,  перебудова
референт – помічник
ротація – зміна, чергування
 
С
сервіс – обслуговування
симпозіум – засідання
симптом – ознака
синтез – єднання, поєднання, сполучення
синхронно – одночасно
соціальний – суспільний
соціологія – суспільствознавство
спікер – речник;
спічрайтер – складач промов
спойлер — зіпсуття
спонсор – доброчинець, благодій
стабільність – сталість, незмінність, постійність
стагнація – застій
стрес – напруга, потрясіння
структура – будова
суб’єктивний – особистий
сфера –  царина
 
Т
толерантність – терпимість
трансформація – перетворення
тротуар – хідник
 
Ф
фактичний – справжній, дійсний
фоловер – інтернет-дописувач
форум – зібрання
фундаментальний – ґрунтовний, докладний
 
Х
хобі – захоплення
  
Ш
шанс — можливість
шок — удар
шоу – видовище
Джерела:
вебсайт: URL: https://www.jnsm.com.ua/  (дата звернення 31. 07. 2020).
вебсайт: URL: https://promovu.in.ua/ (дата звернення 31. 07. 2020).