Теорія:

Позначення дат
Для позначення дат використовуємо порядкові числівники: вісімнадцяте березня тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмого року; перше січня дві тисячі третього року; сьоме лютого дві тисячі двадцять першого року.
Називаючи дату, слова число й місяця не використовуємо: вісімнадцяте березня утворено від вісімнадцяте число місяця березня; перше січня — від перше число місяця січня; сьоме лютого — від сьоме число місяця лютого.
В офіційно-діловому стилі (у документах) для позначення дат використовуємо цифри, відділяючи день, місяць і рік крапкою: 18.03.1998; 01.01.2003; 07.02.2021.
Позначення часу
Щоб запитати про час, ставимо запитання котра година? о котрій годині (розпочнеться онлайн-урок)?

НЕПРАВИЛЬНО: скільки годин? у скільки годин?
Зверни увагу!
Для позначення годин використовуємо порядкові числівники (котра година?), а для позначення хвилинкількісні (скільки хвилин?).
Для позначення часу в документах використовуємо цифри, відділяючи години, хвилини, секунди двокрапкою: 18:03:56, 9:10:18.
 
Залежно від стилю мови для позначення часу вживаємо офіційні й розмовні форми.

Знімок екрана 2021-06-21 173149.png
Відповідаючи на запитання коли?, використовуємо прийменник о (об): о сьомій годині двадцять хвилин, об одинадцятій тридцять.
Зверни увагу!
Хвилинна стрілка  у правій частині циферблата — використовуємо прийменники на або подвадцять на сьому або двадцять по шостій
 
Хвилинна стрілка  у лівій частині циферблата — використовуємо прийменники за або доза двадцять сьома або двадцять до сьомої.
 
П'ятнадцять хвилин — це чверть години, тому можна використовувати такі варіанти: чверть по десятій, чверть на одинадцяту, за чверть одинадцята, чверть до одинадцятої.  

Хвилинна стрілка вказує на тридцять хвилин — використовуємо прийменник на: тридцять хвилин на сьому або пів на сьому.
Знімок екрана 2021-06-21 183250.png
 
Знімок екрана 2021-06-21 180836.png
Зверни увагу!
На позначення часу не використовуємо прийменники без і після: не без п'яти сім, а за п'ять сьома; не чверть після десяти, а чверть по десятій.
Джерела:
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл