Теорія:

Відмінювання збірних числівників
Збірні числівники можна утворити лише від числівників два — двадцять і тридцять: четверо, семеро, двадцятеро.

При відмінюванні вони втрачають суфікс -ер(о) і мають у непрямих відмінках такі самі форми, як і власне кількісні числівники.
Знімок екрана 2021-06-22 175546.png
Відмінювання дробових числівників
У дробових числівниках  чисельник відмінюється так, як кількісний числівник, а знаменник — як порядковий.
Зверни увагу!
Якщо чисельник два, три, чотири, то знаменник стоїть у називному або родовому відмінку множини  (дві п'яті, дві п'ятих, чотири дев'яті, чотири дев'ятих). 
 
Якщо чисельник п'ять і більше, то знаменник має форму тільки родового відмінка множини (п'ять сьомих, дев'ять десятих).
Дробові числівники півтора, півтори, півтораста  не відмінюємо.
Знімок екрана 2021-06-22 180338.png
Відмінювання порядкових числівників
Порядкові числівники змінюються за родами, числами, відмінками (як прикметники).
Зверни увагу!
У складних порядкових числівниках відмінюємо тільки останнє слово.
Знімок екрана 2021-06-22 180906.png
Джерела:
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл