Теорія:

Особові дієслова змінюються за особами й числами. Особові закінчення залежать від дієвідміни. Дієслова теперішнього й майбутнього часу (крім складеної форми) за характером закінчень поділяють на дві дієвідмінипершу та другу. Найпоширеніший спосіб визначення дієвідміни — за формою 3-ї особи множини (вони що (з)роблять?): кажуть, сиплють, варять, біжать.
До І дієвідміни належать дієслова, що в третій особі множини мають закінчення -уть (-ють): стрижуть, пишуть, мелють, гріють.
До ІІ дієвідміни належать дієслова, що в третій особі множини мають закінчення -ать (-ять): кричать, лежать, вірять, носять.
Особові закінчення дієслів
  
Знімок екрана 2021-07-01 173837.png
Зверни увагу!
Визначаючи дієвідміну, потрібно зважати на вид дієслова: купити  — ІІ дієвідміна, бо куплятькуплятиІ дієвідміна, бо купляють.

Дієслова дати, їсти й …вісти (розповісти, відповісти, доповісти тощо) не належать до дієвідмін і відмінюються за таким зразком:

Знімок екрана 2021-07-01 165922.png
Зверни увагу!
У 2-ій особі однини дієслова дати, їсти, відповісти мають форму даси, їси, відповіси (без кінцевого  ш).
Дієслово бути в усіх особах теперішнього часу має форму є.
Зверни увагу!
Дієслова на -вісти без префікса не вживають. Форми доповідять, розповідять, відповідять використовують рідко. Найуживанішими є описові форми дадуть відповідь, зроблять доповідь, розкажуть.
Джерела:
Заболотний О. В.  Українська мова : (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Олександр Заболотний, Віктор Заболотний. – Київ : Генеза, 2019. – 240 с.
Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. — 208 с. : іл