Теорія:

Відокремлені обставини, виражені дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, іменником у непрямих відмінках, прислівниками, виділяються комами.
Обставини відокремлюють

Знімок екрана 2021-10-26 175910.png

За бажанням автора відокремлюють обставини, уведені за допомогою прийменників попри, залежно від, відповідно до, згідно з, з огляду на, унаслідок, подібно до, на  відміну від, за відсутності, за браком.
Приклад:
Попри попередження керівника групи, кілька дітей спустилося до ріки. Залежно від позиції в реченні поширене означення виділяють або не виділяють комами.
Обставини не відокремлюють

Знімок екрана 2021-10-26 182200.png