Теорія:

Кома в безсполучниковому реченні
Кому ставимо між частинами безсполучникового речення, які виражають одночасність, послідовність дій і поєднуються інтонацією переліку.
Приклад:
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).
 
Тихий шепіт пливе перед нами, дихання молодих колосків збирається в блакитну пару (М. Коцюбинський).
Кома в складносурядному реченні
Кому ставимо між частинами складносурядного речення, що виражають одночасність, послідовність подій, протиставлення, причиново-наслідкові зв'язки

Для поєднання  простих речень у складносурядному використовуємо також єднальні, протиставні, розділові сполучники (кому ставимо перед ними): і, й, та, але, проте, чи, або; не то..., не то...; чи..., чи...; ні..., ні... тощо.
Приклад:
Спинив коня, і вдарив кінь копитом у нетерпінні (М. Рильський). Тече Дніпро попід зелені гори, а на вершинах Київ мерехтить (Д. Павличко). То вітерець дихне, то коник в житі засюрчить (Л. Глібов).
Кома в складнопідрядному реченні
Кому ставимо для відокремлення частин складнопідрядного речення (з одного боку або з обох боків, якщо підрядна частина всередині головної).
Приклад:
Люблю небо найбільше тоді, коли в ньому летить лелека до нашої хати (М. Вінграновський). Поруч, на зеленій галявині, що клинцем видається з вільшини,  пасуться корови (Г. Тютюнник).
Зверни увагу!
При складених сполучниках тому що, через те що, незважаючи на те що, після того як, дарма що, унаслідок того що, для того щоб кому треба ставити тільки один раз: або перед усім сполучником, або перед сполучником що, щоб, як. Позиція розділового знака залежить від змісту та інтонації.
 
Ґудзик відірвався тому, що був погано пришитий. Ґудзик відірвався, тому що був погано пришитий.