Теорія:

Однорідні члени речення — це рівноправні члени речення, що відповідають на одне й те саме запитання, стосуються одного члена речення й виконують однакову синтаксичну роль. Вони є ускладнювальним елементом у простому реченні.
Приклад:
Хлющать дощі — і (де?) тут, і (де?) вдалині (Г. Кирпа).

На колінах у нього лежав (що?) зшиточок і (що?) олівець (Н. Кибальчич).
Однорідні члени речення  завжди виражаються однією частиною мови.
Приклад:

НЕПРАВИЛЬНО: Здоровий спосіб життя — це заняття (ім.) спортом, правильне харчування (ім.) й потрібно (дієсл.) спати не менше семи — восьми годин.

ПРАВИЛЬНО
: Здоровий спосіб життя — це заняття (ім.) спортом, правильне харчування (ім.)  й повноцінний сон (ім.) .

Однорідними членами речення не можуть бути слова, що називають родові (ширші) й видові (вужчі) поняття.
Приклад:
Неправильним є речення: На консиліум зібралися лікарі й хірурги, неврологи, офтальмологи.

Поняття «лікарі» включає в себе поняття  «хірурги, неврологи, офтальмологи». Отже, ці слова не слід об'єднувати в один ряд.
Як однорідні члени речення не можна використовувати слова, що називають ціле і його частину.
Приклад:
Ремонт зроблено у квартирі й кімнатах.

Це речення побудоване неправильно, тому що кімнати є частиною квартири.
Значення узагальнювального слова має об'єднувати значення всіх однорідних членів речення.
Приклад:
Для дитсадка було закуплено фрукти: груші, яблука, абрикоси, персики, картоплю.
 
Таке речення неправильне, бо картопля не є фруктом.
Граматичні зв'язки
Не можна вживати один додаток, який стосується кількох однорідних  присудків, якщо вони вимагають від нього різних відмінкових форм.
Приклад:
Неправильно: Він  зацікавився й грунтовно вивчав математику.
  
Правильно: Він  зацікавився математикою й грунтовно вивчав її.
 
Присудок зацікавився вимагає додатка в орудному відмінку (зацікавився (чим?) математикою), а присудок вивчав — у знахідному (вивчав (що?) математику).
Вживання прийменників і сполучників
Різні прийменники при однорідних членах речення не випускаються.
Приклад:
Неправильно: Змагання проходили на стадіоні й спортзалі.
 
Правильно: Змагання проходили на стадіоні й у спортзалі.
При однорідних членах речення, пов'язаних повторюваними або парними сполучниками, прийменники не випускаються.
Приклад:
Неправильно: Ведучий розповідав не тільки про природу краю, а й  звичаї його жителів.
 
Правильно: Ведучий розповідав не тільки про природу краю, а й про звичаї його жителів.
Частини парних сполучників мають стояти безпосередньо перед однорідними членами речення.
Приклад:
Неправильно: Не лише прийшов Євген, а й Оксана.
 
Правильно: Прийшов не лише Євген, а й Оксана.