Теорія:

Неповні речення. Однорідні члени речення
У розмовному мовленні та художньому стилі часто використовують неповні речення. Вони допомагають стисло висловити думку, динамічно й швидко викласти інформацію, створити психологічне напруження.
Приклад:
Назустріч вітер і поля навколо (М. Хмарка). Запах меду і дим гіркий над садом вечірнім (В. Свідзінський).
Речення з однорідними  членами використовуються для передачі точного, логічного  викладу думок, виділення й уточнення суттєвих ознак предметів та явищ. Таку функцію вони виконують у текстах наукового, ділового, рідше публіцистичного стилю. Текстам художнього (рідше публіцистичного) стилю такі речення надають емоційно-експресивного забарвлення, служать засобом створення контрастних картин, метафоричних порівнянь.
Приклад:
Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства.
За межами Ірану бірюзу добувають в Єгипті (на Синайському півострові), Афганістані, Середній Азії.
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
Я дещо вже встиг прочитати про старовинний живопис, про ці дивовижні, повні краси, спокою, філософської заглибленості мистецькі твори.
Синоніміка сполучникових і безсполучникових речень
Складнопідрядні й складносурядні речення можна замінити синонімічними безсполучниковими, поставивши на місці сполучника/сполучного слова відповідний розділовий знак. Такі речення характерні для художнього стилю, бо дозволяють повніше передати відтінки експресії, різку зміну подій, протиставлення дій чи явищ.
Приклад:
Порівняй: Знаю, що можна усього добитись. — Знаю: можна усього добитись. 
Хотів урятувати побратимів, а довелося самому тікати. — Хотів урятувати побратимів — довелося самому тікати.
Пряма мова. Синоніміка речень із прямою мовою та непрямою
Пряму мову широко вживають у художньому стилі. Вона є засобом індивідуалізації мови літературних персонажів, а також надає текстові емоційно-експресивного забарвлення. Такий різновид прямої мови, як цитата, використовують у науковому та публіцистичному стилях для підтвердження інформації, аргументування, посилання на авторитетні джерела.
Приклад:
«Ти диви, — каже мама, — знявся вітер». — І позачиняла всі вікна й двері (Г. Кирпа). «Оратор повинен вичерпати тему, а не терпіння слухачів», — мудро зауважив В. Черчілль.
Зверни увагу!
Речення з прямою мовою можна замінити на синонімічне з непрямою.

«Мамо, — питаю, — то льони цвітуть?» (О. Гончар). — Питаю в мами, чи то льони цвітуть.
Мама йому строго наказала: «Не виходь до вуличних хлопчаків!» (За В. Винниченком). — Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопчаків
.