Теорія

Завдання

1. Прочитай прислів'я

Складність: середнє

3
2. Знайди префікс

Складність: середнє

2
3. Укажи суфікс

Складність: середнє

2
4. Визнач слово зі звуковим і нульовим закінченням

Складність: середнє

2
5. Утвори якнайбільше слів

Складність: середнє

2
6. Допиши закінчення

Складність: середнє

2
7. Утвори слова за допомогою суфіксів

Складність: середнє

2
8. Схема слова

Складність: середнє

1
9. Словотвірний алгоритм

Складність: середнє

4
10. Пригадай теоретичний матеріал

Складність: середнє

2
11. Два корені

Складність: важке

2
12. Назви малюнок

Складність: середнє

6

Тести

Матеріали для вчителів