Теорія:

Префікс с-
Перед приголосними к, п, т, ф, х пишемо префікс с-.
Приклад:
Сказати, спитати, стурбований, сформувати, схвалення.
Зверни увагу!
Запам'ятай таку фразу: КаФе «ПТаХ». Саме перед цими приголосними пишемо с-.
Префікс з- (зі-, зо-)
Перед усіма іншими літерами пишемо з-.
Приклад:
Змастити, зекономити, зорганізувати, зшити, зчисити, зсунути, зрубати.
Коли корінь слова починається зі сполучень приголосних або щ,  пишемо префікс зі-: зібгати, зірвати, зістрибнути,  зіщулитись.
 
Коли корінь слова пишемо з апострофом, теж вживаємо префікс зі-: зім'яти, зів'ялити, зіп'ястися, зіб'ю, зів'ю.
 
У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігрівати й зогрівати, зімлівати й зомлівати, зіпрівати й зопрівати, зітліти й зотліти.
Префікси роз-, без-, воз-, через-, між-
У цих префіксах кінцевий дзвінкий приголосний ([з],[ж]) перед глухими приголосними ніколи не змінюється.
Приклад:
Розплакатись, безкраїй, возвеличувати, черезплічник, міжконтинентальний.
Зверни увагу!
У деяких старослов'янських словах пишемо вос-: воскресіння, восхваляти, восторжествувати.
Префікси над-, під-, від- (од-), перед-, пред-, понад-, об-
У цих префіксах кінцевий дзвінкий приголосний ([д], [б]) перед глухими приголосними ніколи не змінюється.
Приклад:
Надкусити, підлатати, відрубати, одказати, передбачити, представити, понаднормовий, обплутати.
Якщо корінь слова починається зі сполучень приголосних, доречно вживати такі варіанти префіксів: наді-, піді-, віді- (оді-), розі-: надіслати, підіткнути, відібрати, одібрати,  розібрати.
Зверни увагу!
Префікси пере-, перед-, пред- в словах українського походження завжди пишемо з літерою Е: перевернути, передплатити, предвічний.