Теорія:

В українській мові залежно від наявності голосу розрізняють такі групи приголосних: дзвінкі (шум переважає над голосом) і глухі (складаються тільки з шуму).
 
Приголосні звуки, схожі за вимовою, утворюють пари: дзвінкийглухий

Приголосні, що не належать ні до дзвінких, ні до глухих, називаються сонорними: [в], [й], [м], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'].
   Дзвінкі    Глухі    Сонорні
       [б]
      [п]
         [в]
       [г]
      [х]
         [й]
       [ґ]
      [к]
         [м]
       [д]
     [т]
         [н]
       [д']
     [т']
         [н']
       [дз]
      [ц]
         [л]
       [дз']
     [ц']
         [л']
       [дж]
      [ч]
         [р]
       [ж]
      [ш]
        [р']
       [з]
      [с]
 
       [з']
      [с'] 
 
 
      [ф]
 

 

Зверни увагу!
Запозичений із грецької мови глухий звук [ф], що вживається лише у словах іншомовного походження та зрідка у звуконаслідувальних, парного дзвінкого не має: фокус, фото, фіранка, ф'юіть-ф'юіть.

Парні приголосні розрізняють лексичне значення слів: зуб — суп, ґава — кава, плід — пліт, гриб — грип.

При швидкому мовленні парні звуки вимовляються нечітко, тому й виникають труднощі при передаванні їх на письмі. Правопис літери, що позначає сумнівний приголосний звук (дзвінкий чи глухий), визначають так: добирають спільнокореневе слово або форму слова, щоб після проблемного приголосного з'явився голосний (легко — легенько, стежка — стежечка, ліс — лісу, нігті — ніготь). Інколи у складних випадках написання з’ясовують за словником (дефіс, суміш, босоніж, навідріз).
Зверни увагу!
Фрази для запам'ятовування:
  • БуДе ГоЖе ҐеДЗю у ДЖаЗі — дзвінкі приголосні.
     
  • УСе Це КаФе «ПТаХ і ЧаШа» — глухі приголосні.
     
  •  Ми ВиНиЛи РіЙсонорні.
В українській мові є дзвінкі звуки [ґ] і [г], які позначають відповідно буквами ґ і г.  Звук [ґ] вживають у порівняно невеликій групі слів.
Приклад:
Ґанок, ґудзик, ґрунт, аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґатунок, ґвалт, ґедзь, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґрати (не плутаємо з дієсловом грати), ґринджоли, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик.