Теорія:

Багатозначні слова мають пряме і переносне значення.
Пряме значення
Пряме значення слова — це його основне лексичне значення. Найчастіше пряме значення є первинним, тобто тим, що вперше стало назвою.
Приклад:
Пряме значення слова крило — літальний орган птахів, комах та деяких ссавців.
Переносне значення
Переносне значення слова — це його вторинне значення, яке виникло на основі прямого.
Приклад:
Крила мріїї (мріяти), крила пісень (співати), узяти під своє крило (захищати), летіти з одним крилом (без підтримки).
Зверни увагу!
Часто в переносному значенні вживаються назви тварин: лисиця — хитра людина; заєць — боягуз; лев, орел — людина смілива. На основі переносних значень виникають фразеологізми й сталі вирази: залізна воля, зміїна душа, солов'їна мова.
Слово в прямому значенні — це звичайна, повсякденна назва чогось (предмета, дії, ознаки). Слово в переносному значенні — назва образна, перенесена з одних предметів і явищ на інші. Переносних значень у слові може бути кілька.
Приклад:
Слово залізний у прямому значенні — виготовлений із заліза, той, що має відношення до заліза (залізна руда, залізні двері). У переносному — міцний, непорушний, вічний (залізний характер, залізні нерви, залізне слово).
Зверни увагу!
Доречне використання слова в переносному значенні робить мову виразнішою, яскравішою, надає їй образності й поетичності.