Теорія:

Лексика й лексичне значення
Лексика — сукупність слів, які входять до складу певної мови, діалекту, сфери вживання.
 
Розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови, називається лексикологією (від грец. lexikos — словесний і  logos — учення).
 
Основна одиниця лексики — слово, яке сприймається як звук або сукупність звуків і має певне смислове навантаження.
 
Лексичне значення — те, що означає слово, його зміст. Кожне повнозначне слово має одне або кілька значень.
Приклад:
Слово яблуко означає плід яблуні (перев. кулястої форми).
Лексичне значення мають усі слова, крім службових.
 
Значення усіх слів, що є в мові, пояснюють у тлумачних словниках.
Однозначні й багатозначні слова
Слова можуть бути однозначними й багатозначними
 
Однозначним називається слово, що має одне значення.
Приклад:
Назви людей за різними ознаками (школяр, менеджер, сусід, киянин), назви страв (борщ, галушки, плов), назви рослин (настурція, кедр), терміни (іменник, присудок, біологія), назви місяців і днів (березень, неділя) тощо.
Багатозначним називається слово, що має два і більше значень. Такі слова називають явища, предмети, ознаки, у чомусь схожі між собою.
Приклад:
Крило літака за обрисами і призначенням нагадує крило птаха. Слово холодний має значення жорстокий, злий, тому що холод, низькі температури зазвичай негативно на нас впливають.
Зверни увагу!
У тлумачному словнику різні значення слова наводять в одній статті під різними номерами.
Приклад:
КРИЛО, а, сер.
 
1. Літальний орган птахів, комах та деяких ссавців (напр., кажанів). Якби то далися орлинії крила, За синім би морем милого знайшла (Тарас Шевченко, I, 1951, 4); Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 227); Над плесом озера я юність пригадав, Вечірні небеса і посвист крил качиних (Максим Рильський, III, 1961, 186);  * Образно. [Річард:] Все вище, вище й вище я здіймався на крилах мрій — тепер упав на землю... (Леся Українка, III, 1952, 36);
2. діал. Плавець (у риб). Лежачи .. на м'якім намулі, вона [щука] легесенько грає в воді червонуватими крилами і хвостом (Іван Франко, III, 1950, 331).
3. Нерухома відносно корпусу плоска поверхня літака (планера тощо), що підтримує його в повітрі під час польоту. Авіаційні конструктори застосовують найрізноманітніші форми крил (Радянська Україна, 14.VI 1967, 3).
4. техн. Обертальна лопать вітряка. Ставок, гребелька, і вітряк З-за гаю крилами махає (Тарас Шевченко, II, 1953, 205) //  Обертальна лопать турбіни, колеса пароплава тощо. Вода ринула з лотків, загула в крилах турбіни (Василь Кучер, Засвітились вогні, 1947, 41).
5. Підводна частина корпусу швидкоплавного судна, що утримує його в максимальному надводному положенні під час руху. Щоб судно стійко і на далекі відстані йшло на підводних крилах, потрібно було вирішити проблему регулювання його підйомної сили (Наука і життя, 11, 1962, 37).
6. Бляшаний дашок над колесом автомашини, екіпажа тощо для захисту від пилу, болота. Автомобіль щільно під'їздить до солдата, майже зачіпаючи його крилом (Юрій Яновський, IV, 1959, 169).
7. Робоча частина мотовила жниварки, хедера комбайна тощо, яка нагинає скошувану масу до різального апарата та відкидає її набік.  Кіньми жнуть, аж бринить косогін, а крила — мах-мах-мах... (Андрій Головко, I, 1957, 243).
8. Бокова частина будівлі, споруди, якоїсь площини тощо. О шостій годині сідали гості за довгий стіл обідати.. На однім крилі і на другім розмова ішла тихше (Панас Мирний, I, 1949, 388); Шпиталь у львівськім карнім закладі — се невеличке крило просторого будинку (Іван Франко, IV, 1950, 178);
9. Бокова частина бойового порядку; фланг. Вже не тікають від Данила татари, а крилом його обхоплюють (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 401);
10. Крайнє угруповання якої-небудь політичної організації, напрямку тощо. Тут [у Києві] було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив.. Тарас Шевченко (Іван Цюпа, Україна.., 1960, 129).
Джерела:
Крило: веб-сайт: URL: http://sum.in.ua//s/krylo (дата звернення 14. 07. 2019).