Теорія:

Публіцистичний стиль
Стиль засобів масової інформації  — газет, журналів, телебачення, радіо. Без нього не обійтися, коли відбувається формування громадської думки, обговорення суспільно-політичних ідей, сприяння розвитку суспільства. Тобто публіцистичний стиль розрахований відразу на великі маси, а також на кожного громадянина окремо.
 
Публицистичний стиль має і письмовий вигляд — в статтях, нарисах та фейлетонах, і  усний — в формі публічних виступів, дискусій, репортажу.
 
Ознаки публіцистичного стилю:
 • широке вживання суспільно-політичних термінів;
 • чіткий на суспільно популярний спосіб вираження думок;
 • логічне викладення інформації з метою переконання слухачів;
 • використання емоційно забарвлених слів;
 • риторичні запитання.
Приклад:
Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України сьогодні можна вважати проблему утилізації і переробки різних відходів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра зростає ще на сімсот-вісімсот тисяч тонн. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України. Речовини, які виділяються в результаті хімічних реакцій на полігонах твердих побутових відходів, здатні перетворити територію України на одну суцільну зону екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні речовини і бактерії просочуються в ґрунт, потрапляють в повітря та ґрунтові води, отруюючи життя на відстані десятків кілометрів від звалища (news.finance.ua).
Науковий стиль
Використовується переважно в науковій сфері для інформування про певні результати наукових досліджень. Цей стиль поділяється на власне науковий стиль та науково-популярний залежно від цільової аудиторії, на яку розраховане викладення матеріалу.
 
Приклади наукового стилю  можна зустріти в підручниках, монографіях, лекціях, статтях, дисертаціях, анотаціях, наукових доповідях та науково-популярних періодичних виданнях.
 
Ознаки наукового стилю:
 •  широке використання наукових термінів та слів іншомовного походження;
 • однозначність уживання слів;
 • логічність та аргументованість при викладенні думок;
 • чітка структуризація тексту;
 • часте використання складних речень з логічним зв’язком, між їхніми частинами.
Приклад:
Присудок — це головний член двоскладного речення, що означає дію, стан або ознаку підмета і граматично пов’язаний з ним. Відповідає на питання: що робить предмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке? (З підручника)
Офіційно-діловий
Цей стиль використовується при оформленні ділових паперів, але може використовуватися і в усній формі.
У письмовій формі офіційно-діловий стиль міститься в законах та підзаконних актах, наказах, постановах розпорядженнях тощо. В усному мовленні реалізується в офіційних промовах та діловому спілкуванні між приватною особою та установою.
 
Ознаки офіційно-ділового стилю:
 • обов’язкове оформлення документів за зразком;
 • широке використання термінів діловодства;
 • відсутність художніх засовів літератури;
 • використання слів виключно в прямому значенні.
Приклад:
Стаття 1. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні
 
1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
2. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації.
3. Державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітарної держави.