Теорія:

Структура тексту
Текст має таку будову:
 
Зачин (вступ) — частина тексту, у якій повідомляється про час і місце подальших подій, проходить знайомство з персонажами.
 
Основна частина — зміст тексту розгортається, відбуваються якісь події з героями.
 
Кінцівка (висновок) — завершення тексту, підсумок сказаного.
Для виділення найголовнішого та послідовного викладу тексту складають план.
План — це короткий послідовний перелік основних тем і питань тексту.
Як скласти план
  1. Уважно прочитай текст.
     
  2. Визнач тему й основну думку тексту.
     
  3. Виділи мікротеми, сформулюй їх кількома словами. Це пункти плану.
     
  4. Перевір, чи відповідає план темі тексту, чи зазначено усі мікротеми.