Теорія:

Що таке текст і чим текст відрізняється від речення
Речення — одне або кілька слів, що поєднані за змістом і граматично та виражають відносно закінчену думку.
Текст — група речень, об'єднаних спільною темою, основною думкою та граматично.
Зверни увагу!
Текстом може бути й одне речення: скоромовки, загадки, прислів'я й приказки, афоризми.
Ознаки тексту:
 1. Два і більше речення, об'єднані темою й основною думкою.
   
 2. Речення пов'язані за змістом та граматично.
   
 3. Логічність, послідовність викладу думок.
Тема. Мікротема. Абзац 
Тема тексту — те, про що у ньому  мовиться.
 

Основна думка
— те, що автор хоче нам сказати, порадити, до чого закликає.
Текст складається з мікротем — частин загальної теми.
 
Мікротема розкривається в кількох реченнях, одне з яких є  тематичним.

Тематичним називається речення, що містить найважливішу інформацію.
 
У мікротемах є слова, що мають істотне смислове навантаження, допомагають розкрити тему, — це ключові слова
 
На письмі мікротему здебільшого оформлюємо як абзац, який записуємо з нового рядка.
 
Абзац — це частина тексту, об'єднана однією мікротемою.
Заголовок — це коротко й чітко сформульована тема або основна думка  тексту. Це «ім'я» тексту, що відображає його суть, мету створення, ідеї автора.
Як дібрати заголовок до тексту
 1. Уважно прочитай текст
   
 2. Визнач тему, основну думку, тематичні реченняключові слова.
   
 3. Опираючись на виділені тематичні речення й ключові слова, сформулюй «ім'я» тексту. Це й буде заголовок.
   
 4. Переконайся, що заголовок  якнайточніше відповідає змісту тексту.