Теорія:

Розділові знаки при узагальнювальних словах
Двокрапка
Двокрапку ставимо, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення.
УС: О, О, О.
    Приклад:
  • Ще в сиву давнину люди визначили такі одиниці часу: рік, місяць, день, година, хвилина, секунда.
  • Вже зовсім скоро ліс наповниться голосами птахів: дятлів, ремезів, вівсянок.
Двокрапку ставимо, якщо немає узагальнювального слова, але є слово (переважно дієслово-присудок), до якого відносяться однорідні члени.
Приклад:
На нараду до головного лікаря зібралися: хірурги, стоматологи, анестезіологи, педіатри, кардіологи.
Двокрапку ставимо, якщо після узагальнювального слова перед однорідними членами стоять слова наприклад, як наприклад, а саме, як-от.  Перед  таким словом ставимо кому.
Приклад:
На заняттях гончарного гуртка ви навчитеся виготовляти різний посуд, наприклад: глечики, тарілки, вази
Зверни увагу!
Двокрапку не ставимо, якщо перед однорідними членами, вираженими власними назвами, стоїть загальна назва.
 
До першої збірки Тараса Шевченка увійшли поезії «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч».
Тире
Тире ставимо, якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення.
О, О, О УС.
    Приклад:
  • На столі, на підвіконнях, навіть на підлозі усюди стояли книги.
  • Ні шляхів, ні стежинок, ні сусідських меж на полях нічого не було видно під снігом.
Тире і двокрапку ставимо, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після однорідних речення продовжується.
УС: О,О, О ... .
Приклад:
Усі присутні: учні, учителі, батьки повернулися у бік випускників, що заходили до залу.
Джерела:
Джерела:
О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. Українська мова. 5 кл.: підруч. для закл. заг. серед. освіти. Видання 2-е, доопрац. Київ: Генеза, 2018. 208 с.
Зубков М. Г. Українська мова: Універсальний довідник.  Видання 3-тє, випр. і доп.. Х.: ВД «ШКОЛА», 2007. 496 с.