Теорія:

Речення
Реченням називаємо одне або кілька слів, що виражають закінчену думку.
Саме за допомогою речень ми спілкуємось, висловлюємо прохання, наказ, виражаємо емоції, повідомляємо інформацію.
  Приклад:
 • Весна іде, красу несе (Нар. творчість).
 • Ліс. Тиша. Благодать.
Слова в реченні зв'язані між собою за змістом і граматично. Граматичний зв'язок — це поєднання за допомогою закінчень і службових слів. На початок і кінець речення вказує інтонація. Між реченнями робимо паузи.
Ознаки речення
 1. Речення відображає дійсність. Інформація стверджується або заперечується, сприймається як реальна або нереальна, можлива або неможлива.
   
 2. Речення є інтонаційно й змістово завершеним.
   
 3. Речення має граматичну основу.
Розділові знаки
На письмі в кінці речення ставиться крапка, знак питання, знак оклику чи три крапки
  Приклад:
 • Приятельські стосунки — це ще не дружба.
 • Хто зможе швидше виконати це завдання?
 • Хлопці, піднімайтесь нагору!
 • Чи то вітерець промайнув, чи мрія крилом змахнула...