Теорія:

Граматична основа речення
Кожне речення має граматичну основу: підмет і присудок. Це змістове і граматичне ядро речення, яке об'єднує навколо себе решту слів (другорядні члени речення). Речення називаться простим, якщо у ньому одна граматична основа.
Приклад:
Колись на нашій планеті жили дивовижні істоти.
Якщо в реченні є лише граматична основа, таке речення називається непоширеним.
Якщо речення, крім головних, має ще другорядні члени, воно називається поширеним
  Приклад:
 • Ліс принишк.
 • Ліс принишк у передчутті першої весняної грози.
Підмет
Підмет — це головний член  речення, що називає предмет, особу чи явище, які виконують дію і про які говориться в реченні. Підмет відповідає на запитання хто? що?
Підмет підкреслюємо у реченні так: підмет.
У ролі підмета частіше виступає іменник і займенник у називному відмінку, рідше — інші частини мови (числівник, прикметник, дієслово).
 
  Приклад:
 • Ми не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних (В. Симоненко).
 • Народ пише історію своєї країни.
Присудок

Присудок — це головний член речення, що називає дію, яку виконує підмет, його стан чи ознаку. Присудок відповідає на запитання що робить підмет? що робитиме? що робив? хто він? що він таке?

У ролі присудка частіше виступає дієслово, рідше — інші частини мови (іменник, прикметник, прислівник).
У реченні присудок підкреслюємо так: присудок.

  Приклад:
 • У казках люди зашифровували моральні та етичні норми буття.
 • Прислів'я і приказки — скарбниця народної мудрості.
Двоскладні й односкладні речення

Двоскладними називаються речення, у яких є обидва головні члени речення: і підмет, і присудок.

Односкладні речення мають тільки один головний член речення у формі підмета або присудка. 

  Приклад:
 • Калина  багата на вітаміни.
 • Спеції, приправи чи їх суміші здавна використовували на Сході.