Теорія:

Види речень за метою висловлювання
Розповідним називається речення, у якому повідомляється про подію, факт чи явище.
Приклад:
Друзі готуються до подорожі.
Питальним називається речення, у якому про щось запитується.
Приклад:
Друзі, ви приготувались до подорожі?
Спонукальним називається речення, у якому висловлюється прохання, наказ, заклик до дії, побажання, дозвіл, заборона тощо.
Приклад:
Друзі, готуйтесь до подорожі. 
Нехай (хай) друзі готуються до подорожі! 
Види речень за емоційним забарвленням
Розповідні, питальні й спонукальні речення можуть мати різний ступінь емоційного забарвлення.
Якщо речення вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією, вони називаються окличними.
На письмі в кінці таких речень ставимо знак оклику. Окличними можуть бути усі види речень за метою висловлювання.
У кінці питальних окличних речень ставимо знак питання і знак оклику
 
Речення зі звичайною інтонацією належать до неокличних.
    Приклад:
  • Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… (спонукальне неокличне)
  • Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею! (спонукальне окличне)
  • Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. (розповідне неокличне)
  • Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!.. (розповідне окличне) (В. Сосюра)