Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Часи дієслів Теоретичний матеріал з теми «Часи дієслів».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибір правильного твердження 1 вид - рецептивний легке 1Б. Тестове завдання передбачає узагальнення теоретичного матеріалу про часи дієслів.
2. Визначення часу дієслів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на формування умінь розрізняти часи дієслів.
3. Форми минулого часу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на формування навичок утворювати форми дієслів минулого часу від неозначеної форми.
4. Вибір варіанта відповіді 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Вправа на удосконалення навичок розпізнавати дієсліва одного часу.
5. Орфографічна задача 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання на вдосконалення умінь утворювати особові дієслова та дотримуватися правил чергування приголосних у дієслівах.
6. Творче конструювання 3 вид - аналіз середнє 3Б. Вправа на формування навичок утворювати дієслова минулого часу від неозначеної форми.
7. Форми майбутнього часу 3 вид - аналіз середнє 3Б. Завдання передбачає удосконалення вмінь визначати форми дієслів майбутнього часу та утворювати дієслова минулого часу.
8. Утворення складної форми майбутнього часу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Завдання на утворення складної форми дієслова від складеної.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибір правильного варіанту Інший середнє 2Б. Вправа передбачає перевірку знань про часи дієслів та уміння правильно їх визначати.
2. Чергування у дієсловах Інший середнє 4Б. Завдання на сформованість навичок дотримуватися правил чергування при утворенні особових форм дієслова.
3. Граматичні категорії дієслів Інший середнє 1Б. Завдання на перевірку знань та навичок визначати граматичні категорії дієслів.
4. Склади речення Інший важке 3Б. Завдання творчогj характеру передбачає удосконалення умінь складати речення з дієсловами різних часових форм.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Часи дієслів» 00:10:00 середнє 7Б. Завдання на закріплення теоретичних відомостей про часи дієслова та формування умінь та навичок визначати час дієслів, простежувати чергування приголосних при творені часових форм.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Часи дієслів» 00:15:00 середнє 9Б. Завдання для перевірки рівня сформованості знань про часи дієслова, умінь та навичок утворювати дієслова різних часових форм.
2. Перевірна робота з теми «Часи дієслів» 00:30:00 середнє 11Б. Завдання для контролю знань, умінь та навичок учнів про часи дієслів.