Теорія:

Як ти вже знаєш, граматична основа двоскладного речення складається з підмета й присудка. Але є речення, у яких граматичне ядро складається з одного компонента — головного члена речення у формі підмета або головного члена речення у формі присудка. Такі речення називаються односкладними.
Приклад:
Я  вірю в людську доброту. — Вірю в  людську доброту.
 
Він  хотів співати від щастя. — Йому хотілося співати від щастя.
 
Світили  яскраві зорі. — Яскраві зорі.
Головний член односкладного речення не називаємо  підметом або присудком, тому що ці поняття взаємопов'язані, не можуть існувати один без одного. А в односкладному реченні єдиний головний член  суміщає в собі функції і підмета, і присудка. Другий головний член у такому реченні не  потрібен, бо зміст і так зрозумілий. Тож надалі користуватимемось такими термінами: головний член  речення у  формі підмета або головний член  речення  у формі присудка.
Приклад:
Гуляю на узбережжі. У такому реченні немає потреби в підметі, тому що особове закінчення дієслова  гуляю вказує, що дію виконує 1-ша особа однини (я гуляю). Тож це речення повне односкладне з головним членом у формі присудка.
Односкладні  речення можуть бути непоширеними й поширеними, повними й неповними. Також односкладні речення можуть бути частинами складного речення.
Приклад:
Розумію  все, про що птахи співають.
 
Хочеться, щоб цей день ніколи не закінчувався.
Screenshot_41.png