Теорія:

Вставними називають такі слова, словосполучення, речення, що виражають ставлення мовця до сказаного, привертають увагу до змісту, повідомляють про джерело інформації.
Приклад:
Втім, ласки виглядали ніжними, беззахисними істотами (Г. Пагутяк).
На жаль, їх уже ніхто не скуштує (Г. Пагутяк).
Зверни увагу!
Вставні слова, словосполучення, речення  не є членами речення, вони не пов'язані ні з головними, ні з другорядними членами речення.
В усному мовленні вставні слова, словосполучення, речення виділяються паузою, а на письмі — комами. Між сполучником і вставним словом завжди ставимо кому. Якщо ж протиставний сполучник а (рідше але) стосується вставного слова, то він відокремлюється комою разом із ним.
Приклад:
— Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? (Г. Пагутяк)

Боляче думати, як цей, може, найдосвідченіший із людей нашої планетної системи вперто змагався зі смертю, ницістю, байдужістю і, головне, з самотністю, ніколи не знаючи спочинку (Г. Пагутяк).

А можливо, хлопчик був як всі люди (Г. Пагутяк).
Деякі дієслова (думаю, здається, кажуть), іменники (на жаль, на щастя, правда), прислівники (можливо, видно, справді) можуть виконувати  функції і члена речення, і вставного слова, залежно від змісту речення.

Якщо в реченні до такого слова можна поставити запитання, то воно не вставне і комами не виділяється.
Приклад:
Порівняй: Як не крути, а правда завжди (що зробить?) випливе. — Правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр.
Слова однак, одначе, проте є вставними лише в середині речення — на початку речення вони є сполучниками.
Приклад:
Порівняй: Сьогодні весь день лив дощ. Однак на завтра обіцяють хорошу погоду. — Сьогодні весь день лив дощ. На завтра, однак, обіцяють хорошу погоду.
Зверни увагу!
Ніколи не є вставними слова навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, наче, неначе, адже, тобто, особливо.
Вставні речення передають те ж значення, що й вставні слова. До основного речення вони приєднуються за допомогою сполучника або без нього.
Приклад:
Як стало відомо з офіційних джерел, найближчим часом відбудеться пресконференція голови Олімпійського комітету України.
Зверни увагу!
Слова ввічливості теж відносять до вставних слів: дякую, будь ласка, до побачення, на добраніч, доброго дня, вітаю, спасибі, прошу, перепрошую, вибачте.
Групи вставних конструкцій за значенням
Вставні слова (1).png