Теорія:

Розділові знаки в складнопідрядному реченні
1. Підрядні частини складного речення завжди відокремлюються від головних комами.
Приклад:
Нема тії драбини, щоб до неба дістала (Нар. тв.).
Як поле чекає на сівача, так дівоче серце на любов (Нар. тв.).
Того, що вже було колись, ніхто ж не пророкує (О.Ільченко).
2. Якщо підрядна частина стоїть після головної та з’єднується з нею складеним сполучником підрядності тому що, через те що, завдяки тому що, незважаючи на те що, внаслідок того що, у міру того як, з тих пір як, після того як, перед тим як, то кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або в середині його, але тільки один раз.
Приклад:
Придворні збентежилися, тому що ця київська князівна могла ж образитися... (акцент на результат).
Придворні збенетежилися тому, що ця київська князівна могла ж образитися... (акцент на причину).
 
Ярослав Мудрий не віддав би за нього дочки, незважаючи на те що Андрій був герцогом.
3. Якщо підрядна частина зі складеним сполучником підрядності стоїть перед головною, то цей сполучник комою не розділяється.
Приклад:
Незважаючи на те що посли Генріха виявили всю свою дипломатичну майстерність і наполегливість, з Києва вони повернулися ні з чим (З легенди).
4. Якщо підрядна частина з’єднується з головною складеними сполучниками в той час як, перш ніж, лише коли, тоді як, тимчасом як, то кома ставиться лише перед складеним сполучником.
Приклад:
Поміркуймо над змістом речення, перш ніж будемо його аналізувати.
5. Якщо збігаються два сполучних засоби (сполучник підрядності, сурядності чи сполучне слово), кома ставиться між ними тільки тоді, коли, опускаючи другу підрядну частину, складне речення не буде порушено:
Приклад:
Тож підіте і скажіте, що, поки я буду жити, не подумаю довіку зброї чесної зложити (Леся Українка). — «поки я буду жити» можна опустити, не порушуючи структури всього речення.
Але:
 
Приклад:
Ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не забираю (Леся Українка). — якщо після сполучника бо поставити кому й спробувати вилучити частину «бо коли я що дарую», будова всього речення порушується: 
 
Ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо... то назад не забираю.

Тому в цьому прикладі між сполучниками бо і коли кома не ставиться.
Зверни увагу!
Запам'ятай, що при збігу підрядних сполучників не ставимо коми перед другим з них, якщо в наступній частині є слова то, так.
6. Між однорідними підрядними частинами, які вже мають інші розділові знаки, може ставитися крапка з комою.
Приклад:
Я люблю їхати на поле тоді, коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяцьковані волошками та червоними маківками (І. Нечуй-Левицький).
7. Якщо підрядна частина передує головній, а в головній міститься висновок з того, що говориться в попередній, то перед головною частиною ставиться кома й тире.
Приклад:
Хто сіє хліб, хто ставить дім, хто створює поему, – той буде предком дорогим народові своєму (М. Рильський).
8. Кома ставиться перед як у зворотах не хто інший, як...; не що інше, як...
Приклад:
Те, що її зацікавило, було не що інше, як троє осідланих коней під ґанком вілли (Коцюбинський).
Кома між частинами складнопідрядного речення НЕ СТАВИТЬСЯ також:
а) коли перед підрядною частиною стоять частки не, і
Приклад:
Нам хотілося знати не як це сталося, а що йому присудили.
Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють.
б) якщо перший сполучник протиставний (а, але, однак і т. ін.), то кома після нього взагалі не ставиться
Приклад:
Вона довго його чекала, а коли зовсім стемніло, вирішили йти сама.
в) коли підрядна частина складається з одного сполучного слова
Приклад:
Марійка надіслала листа й не сказала кому.
Хочу купити машину, та не знаю яку.
г) у виразах
як слід, як треба, як годиться, як хочеш (перед як), все одно який, байдуже хто і под., коли нема ясно визначеної підрядної частини
Приклад:
Вітайся як годиться.
Роби як слід.
Роби що хочеш.
Приніс книг скільки міг.
Зробили хто коли зміг.
Хлопці їли що було. Сиділи де попало.
Назбирали насіння невідомо скільки.
д) між однорідними підрядними частинами, зв'язаними сурядним сполучником, якщо вони мають спільну головну частину.
Приклад:
Ми живемо в краю, де зоріють степи і виблискує море Азовське.
Джерела:
Азарова Л. Є. Українська мова. Складні вживання (найновіші рекомендації): навчальний посібник/ Л.Є. Азарова, Н. Й. П'яст, Л.А. Радомська. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 90 с.
Український правопис (нова редакція), 2019 /Електронний ресурс/ https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf