Теорія:

Залежно від того, на яке питання відповідає підрядна частина і який член речення замінює, розрізняємо:
  • СПР з підрядними означальними 
  • СПР з підрядними з'ясувальними
  • СПР з підрядними обставинними
При загальній характеристиці складнопідрядних речень пам'ятаймо, що всі вони поділяються на дві групи:
  • СПР, у яких підрядна частина пояснює слово в головній частині (підрядні означальна, з'ясувальна, окремі різновиди обставинних (місця, часу);
  • СПР, у яких підрядна частина пояснює головну частину в цілому (обставинні з підрядними причини, мети, умови, допусту, порівняння та наслідку дії).
Підрядне означальне  виступає означенням до будь-якого іменника чи займенника (або уточнює вказівне слово, що є означенням)
Відповідає на питання який?
Приклад:
Міф — це оповідь про богів і героїв, (яких?) які брали участь у творенні світу.
Підрядне з'ясувальне  уточнює, пояснює, доповнює чи конкретизує одне слово в головній частині (переважно присудок або вказівне слово той).
Відповідає на питання непрямих відмінків.
Приклад:
Живучи в лісі, наші пращури думали, (про що?) що й вони походять від дерев.
Підрядні обставинні  бувають кількох видів: місця, часу, ступеня і способу дії, мети, причини, умови, допусту, наслідку, порівняльні.
Відповідають на питання обставин (винятком є підрядне наслідку, яке не відповідає на жодне питання).
Приклад:
Особливе значення має яйце на Великдень, (чому?) адже воно є символом воскресіння.
Джерела:
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К., Альфа», 1997. — 432с.
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В. — К.: Педагогічна думка, 2017. — 308с.
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови. — К.: Освіта, 2012. — 270 с.
100 найвідоміших образів української міфології. — К.: ТОВ «Автограф», ТОВ «Книжковий дім «Орфей», 2006. — 460 с.