Теорія:

Складнопідрядним реченням із кількома підрядними  називається таке  речення, до складу якого входять одне головне та два й більше підрядних.
  
Приклад:
(1) Ліс гомонів про те, (2) що скоро зима, (3) що замовкне він без птахів, (4) які відлетять у вирій, (5) що опустіє він без звірів, (6) які сховаються в нори.
1.png 2.png
 
Підрядні частини можуть по-різному приєднуватись до головної. Виділяють три види такого поєднання: однорідна підрядність, послідовна та неоднорідна. Крім того, у складнопідрядному реченні з кількома підрядними можливе комбінування цих видів, тобто утворюються речення зі змішаною підрядністю.
У СПР з однорідною підрядністю  всі підрядні належать до одного виду, відповідають на одне запитання й залежать від одного члена в головному реченні або від усього головного речення.
Приклад:
Харитон знав,  (що?) як поділити майно, (що?) де відбити межу, (що?) до кого написати скаргу, (що?) де поставити сарай, (що?) кому відписати дворище (Л. Пономаренко) — усі підрядні з'ясувальні, залежать від слова «знав».
3.png 4.png
У СПР з послідовною підрядністю  перше підрядне речення залежить від головного, друге підрядне — від першого, третє — від другого  і так далі.
 
Приклад:
Чоловік пильно дивився на Савку, (як саме?) (1) немов хотів побачити, (що?) (2) що в нього під пальтом з дешевого сукна і під шапкою з довгими вухами (Л. Пономаренко).
5.png 6.png
У СПР з неоднорідною підрядністю   підрядні  можуть залежати від одного члена в головному реченні, по-різному характеризуючи його (відповідають на різні  запитання),  або від різних членів у головному реченні.
Приклад:
(1) Коли мій колега на планерці отримує термінове завдання, (2) то летить на вокзал, (3) щоб швиденько відписатися (За Л. Пономаренко).  

Підрядне (1) є підрядним умови з відтінком часу, а підрядне (3) є підрядним мети.  Обидва підрядні речення характеризують  головне (2), але відповідають на різні запитання.
7.png 8.png
Складнопідрядні речення змішаного типу  — це такий вид підрядності, коли в одному складнопідрядному реченні поєднуються різні види зв'язку (однорідна й неоднорідна підрядність; однорідна й послідовна підрядність; усі три основні типи підрядності тощо).
Приклад:
(1) Мабуть, вперше за останні місяці подумала, (2) що не здамся, (3) що відбудую замок, (4) що зроблю його міцним і довговічним не тільки для себе, а й для тих, (5)  хто житиме потім і потім (За Л. Пономаренко).
 

Між головним реченням (1)  та підрядними (2), (3), (4) однорідна підрядність, а між підрядними (4) і (5) — послідовна.
9.png 10.png