Теорія

Завдання

1. Найпростіше тригонометричне рівняння

Складність: легке

1
2. Формули коренів найпростіших тригонометричних рівнянь

Складність: легке

1
3. Найпростіші тригонометричні рівняння

Складність: легке

1
4. Тригонометричне рівняння синусу

Складність: легке

1
5. Тригонометричне рівняння косинусу

Складність: легке

1
6. Знайти невідому під знаком синусу

Складність: легке

1
7. Знайти невідому під знаком косинуса

Складність: легке

1
8. Табличні значення синуса і косинуса

Складність: середнє

3
9. Табличні значення тангенса і котангенса

Складність: середнє

3
10. Застосування формул подвійного аргументу

Складність: середнє

3
11. Частковий випадок, рівність нулю

Складність: середнє

3
12. Частковий випадок, рівність одиниці

Складність: середнє

3
13. Тригонометричні тотожності

Складність: середнє

3
14. Застосування тригонометричних тотожностей

Складність: важке

1
15. Універсальна підстановка

Складність: важке

1
16. Розкладання на множники

Складність: важке

1
17. Квадратне рівняння

Складність: важке

1
18. Формули зведення

Складність: важке

1
19. Формули суми

Складність: важке

1
20. Алгебраїчний метод

Складність: важке

3
21. Застосування різних методів розв'язків

Складність: важке

1

Тести

Матеріали для вчителів