Теорія

Завдання

1. Визнач розв'язок системи

Складність: легке

1
2. Яка пара чисел не є розв'язком системи

Складність: легке

1
3. Визнач графічний розв'язок системи

Складність: легке

1
4. Рівносильні системи рівнянь

Складність: легке

1
5. Знайти добуток розв'язків системи

Складність: легке

1
6. Знайти суму розв'язків системи

Складність: легке

1
7. Знайти модуль суми розв'язків системи

Складність: легке

1
8. Скільки розвязків має система

Складність: середнє

3
9. Суми розвязків систем лінійних рівнянь

Складність: середнє

3
10. Системи рівнянь та їхні графіки

Складність: середнє

3
11. Метод підстановки

Складність: середнє

3
12. Скільки розв'язків має система рівнянь

Складність: середнє

3
13. Система показникових рівнянь

Складність: важке

1
14. Показникова система рівнянь

Складність: важке

1
15. Ірріціональна система

Складність: важке

1
16. Обернена пропорційнійсть

Складність: важке

1
17. Система квадратичних рівнянь

Складність: важке

1
18. Система тригонометричних рівнянь

Складність: важке

1
19. Система логарифмічних рівнянь

Складність: середнє

1
20. Задача на спільну роботу

Складність: важке

1
21. Тестова задача на рух

Складність: важке

1

Тести

1. Тренування з теми «Системи рівнянь»

Складність: середнє

10

Матеріали для вчителів