Теорія

Завдання

1. Порівняння значень обернених тригонометричних функцій

Складність: легке

3
2. Визначення арккосинуса числа

Складність: легке

1
3. Існування виразу arcsin x

Складність: легке

1
4. Визначення арктангенса або арккотангенса числа.

Складність: легке

1
5. Область визначення функції y = arcsin x

Складність: середнє

2
6. Область визначення функціїи y = arccos x

Складність: середнє

2
7. Зв'язок між значеннями тригонометричних функцій і оберненими функціями

Складність: середнє

2
8. Обчислення значень обернених тригонометричних функцій.

Складність: середнє

1
9. Множина значень обернених тригонометричних функцій

Складність: середнє

2
10. Визначення парності обернених тригонометричних функцій

Складність: середнє

1
11. Розв'язання рівняння з оберненою тригонометричною функцією.

Складність: важке

1
12. Графічний розв'язок рівняння

Складність: важке

1
13. Доказ тотожності

Складність: важке

1

Тести

Матеріали для вчителів