Теорія

Завдання

1. Рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0)

Складність: легке

1,5
2. Рівняння з модулем вигляду |x|=a

Складність: легке

1
3. Заміна рівняння на рівносильне рівняння

Складність: легке

1
4. Рівняння третього степеня, спосіб групування

Складність: середнє

4
5. Біквадратне рівняння

Складність: середнє

4
6. Рівняння п'ятого степеня

Складність: середнє

3
7. Рівняння n-го степеня

Складність: середнє

2
8. Ірраціональне рівняння (квадратне)

Складність: середнє

4
9. Запитання про рівність із модулем

Складність: середнє

1
10. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=a

Складність: середнє

2
11. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=|g(x)|

Складність: середнє

3
12. Рівняння з модулем, подібні модулі

Складність: середнє

3
13. Тригонометричне рівняння, метод розкладання на множники

Складність: середнє

4
14. Рівняння шостого степеня, метод введення нової змінної

Складність: середнє

3
15. Ірраціональне рівняння, метод введення нової змінної

Складність: середнє

4
16. Ірраціональне рівняння, метод введення нової змінної, обернені величини

Складність: середнє

3
17. Логарифмічне рівняння, метод введення нової змінної

Складність: середнє

4
18. Розв'язання рівняння, заміна його на рівносильне рівняння

Складність: середнє

2
19. Розв'язання рівняння графічним методом

Складність: середнє

2
20. Рівняння третього степеня, розкладання на множники

Складність: важке

4
21. Рівняння вищого степеня

Складність: важке

3
22. Ірраціональне рівняння (властивість модуля)

Складність: важке

4
23. Рівняння з двома модулями

Складність: важке

3
24. Квадратне рівняння з модулем

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів