Білки є обов'язковою складовою частиною будь-якого живого організму і відіграють важливу роль у забезпеченні процесів життєдіяльності.

До складу білків обов'язково входять чотири хімічні елементи: Карбон, Гідроген, Оксиген і Нітроген. Багато білків містять ще і Сульфур. До складу деяких входить Фосфор. Є білки, що містять атоми металів.
Білки — природні високомолекулярні речовини (полімери), що складаються із залишків амінокислот.
Амінокислотні залишки сполучені у макромолекулах білків пептидною групою NHCO, тому білки відносять до поліпептидів.
До складу білків входять двадцять амінокислот будови:
 
NH2C|RHCOOH

Амінокислотні залишки сполучаються у макромолекули білків у різній послідовності. Число амінокислотних залишків у молекулах теж може бути різним. Тому різноманіття білків є практично безмежним. Кожен організм на Землі має свій власний неповторний набір білків.
 
Білкові молекули можуть містити від одного до декількох сотень і навіть тисяч амінокислотних залишків, тому їх відносні молекулярні маси змінюються від десятків тисяч до декількох мільйонів. Так, відносна молекулярна маса гемоглобіну дорівнює: \(68 000\), яєчного білка — \(44 000\), а вірусу грипу — \(32 000 000\).
Властивості білка у першу чергу визначаються порядком сполучення амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу.