Теорія:

Суміші можуть відрізнятися між собою не лише за складом, але і за зовнішнім виглядом. Відповідно до того, як виглядає ця суміш і якими властивостями вона володіє, її можна віднести або до однорідних (гомогенних), або до неоднорідних (гетерогенних) сумішей.
Однорідними (гомогенними) називають такі суміші, в яких навіть за допомогою мікроскопу неможливо виявити частинки інших речовин
Склад і фізичні властивості в усіх частинах такої суміші однакові, оскільки між окремими її складовими частинами відсутні поверхні розділу.
 
До однорідних сумішей належать:
  • суміші газів,
  • розчини,
  • сплави.
Суміши газів
Як приклад такої однорідної суміші можна назвати повітря.
До складу чистого повітря входять різні газоподібні речовини
  • азот (його об'ємна частка в чистому повітрі становить \(78\)%)
  • кисень (\(21\)%)
  • благородні гази — аргон та інші (\(0,96\)%)
  • вуглекислий газ (\(0,04\)%).
Газоподібної сумішшю є природний і нафтовий газ. Основними складовими частинами цих сумішей є газоподібні вуглеводні: метан, етан, пропан і бутан.
Газоподібною сумішшю є і такий поновлюваний ресурс, як біогаз, що утворюється при переробці бактеріями органічних залишків на звалищах, в ємностях очисних споруд і в спеціальних установках. Головна складова частина біогазу — метан, який містить домішки вуглекислого газу, сірководню та цілого ряду інших газоподібних речовин.
 
Bigaz.jpg
Cуміші газів: повітря і біогаз. Повітря використовується усіма живими організмами для дихання, а біогаз, отриманий із зеленої маси в спеціальних ємностях, використовувати як паливо. 
Розчини
Зазвичай так називають рідкі суміші речовин, хоча цей термін в науці має ширше значення: розчином прийнято називати будь-яку (в тому числі газоподібну і тверду) одноріднусуміш речовин.
 
Важливим розчином, який трапляється в природі, є нафта. Рідкі продукти, які одержують при її переробці: бензин, газ, дизельне паливо, мазут, мастила — також представляють собою суміш різних вуглеводнів.
 
Зверни увагу!
Щоб приготувати розчин, потрібно газоподібну, рідку або тверду речовину змішати з розчинником (водою, спиртом, ацетоном та ін.).
Нашатирний спирт отримують, розчиняючи у воді газ амоніак. У свою чергу, для приготування розчину йоду, кристалічний йод розчиняють в етиловому спирті.
 19.jpg 
Рідка однорідна суміш (розчин) — нафта
Сплави
Сплав (твердий розчин) може бути отриманий на основі будь-якого металу, і в його склад може входити безліч різних речовин.
Найважливішими в даний час є сплави заліза — чавуни і сталі.
Чавунами називають сплави заліза, що містять більш \(2\)% вуглецю, а сталями — сплави заліза, вміст вуглецю в яких менше.
Те, що зазвичай називають «залізом», насправді є сталлю з низьким вмістом вуглецю. Крім вуглецю, до складу сплавів заліза може входити кремній, фосфор, сірка.
Для того, щоб надати сталям якісь особливі властивості, їх легують — вводять спеціальні домішки.
Приклад:
Удароміцна сталь відрізняється підвищеним вмістом мангану, а при виплавці нержавіючої сталі до її складу вводиться хром.
В даний час широкого поширення набули сплави алюмінію. Вони відрізняються легкістю і високою механічною міцністю. До сплавів алюмінію, зазвичай додають магній, манган, мідь і силіцій (кремній).
 
З давніх часів людство широко використовує сплави на основі міді.
Бронзою називають сплав міді з оловом, а латунню — сплав міді з цинком.
Хоча в даний час до складу цих сплавів міді можуть входити і інші металічні елементи (Алюміній, Нікель, Плюмбум та інші). 
 
Cugun.jpg3kop.jpg 
Вироби з чавуну та алюмінієвої бронзи