Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальна характеристика кислот Наводяться данні про загальну характеристику кислот, визначення, номенклатура, класифікація.
2. Кислоти в природі Наведено відомості про існування кислот у природі.
3. Фізичні властивості кислот Наведено фізичні властивості кислот. Вказано правила поводження з кислотами.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обери формулу кислоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих формул хімічних речовин потрібно обрати формулу кислоти.
2. Кислота вказаної основності 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих формул потрібно обрати кислоту з вказаною основністю.
3. Визначення основності кислоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно встановити основність вказаної кислоти.
4. Формула оксигеновмісної кислоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих формул хімічних сполук необхідно обрати формулу оксигеновмісної кислоти.
5. Формула безоксигенової кислоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих формул хімічних сполук необхідно вказати формулу безоксигенової кислоти.
6. Формула кислоти за назвою, та її молярна маса 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно вказати формулу кислоти за назвою та визначити її молярну масу.
7. Назва кислоти за формулою, та її молярна маса 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно записати назву кислоти за формулою, та обрахувати її молярну масу.
8. Маса кислоти за вказаною хімічною кількістю 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно визначити масу речовини за вказаною хімічною кількістю.
9. Кількість кислоти за вказаною масою 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно визначити хімічну кількість кислоти за вказаною масою.
10. Масова частка елемента в кислоті 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити масову частку вказаного елемента у кислоті.
11. Масова частка Оксигену в кислоті 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити масову частку Оксигену у вказаній кислоті.
12. Формула кислоти за назвою, та її маса за вказаною кількістю 3 вид - аналіз середнє 3Б. Потрібно вказати формулу кислоти за назвою та визначити її масу за вказаною кількістю.
13. Назва кислоти за формулою, та її маса за вказаною кількістю 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Потрібно записати назву кислоти за формулою, та обрахувати її масу за вказаною кількістю речовини.
14. Масова частка кислоти в розчині 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання на обчислення масової частки кислоти за відомою масою речовини і розчинника.
15. Маса кислоти і маса води для приготування розчину 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Необхідно визначити масу кислоти і масу води для приготування певної кількості розчину з вказаною масовою часткою.
16. Масова частка кислоти з додаванням води 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно визначити масову частку розчиненої кислоти у розчині після додавання води.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Кислоти» 00:15:00 середнє 14Б. Навчитися давати характеристику класу неорганічних речовин «Кислоти». Знати визначення, номенклатуру, поширення в природі, класифікацію. Наводити приклади одно-, дво -, триосновних кислот. Розрізняти склад оксигеновмісних і безоксигенових кислот. Знати формули кислот.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Кислоти» 00:20:00 середнє 13Б. Вдосконалюються знання характеристики класу неорганічних речовин «Кислоти». Знання визначення, номенклатура, поширення в природі, класифікація. Вміння наводити приклади одно-, дво -, триосновних кислот. Розрізняти склад оксигеновмісних і безоксигенових кислот. Знати формули кислот.
2. Перевірна робота з теми «Кислоти» 00:20:00 середнє 13Б. Перевіряються знання давати характеристику класу неорганічних речовин «Кислоти». Знання визначення, номенклатури, поширення в природі, класифікації. Вміння наводити приклади одно-, дво -, триосновних кислот. Розрізняти склад оксигеновмісних і безоксигенових кислот. Знати формули кислот.