Теорія:

Область хімії, що займається вивченням теплових ефектів хімічних реакцій, називається термохімією.
 
Рівняння хімічних реакцій, в яких зазначено тепловий ефект, називають термохімічними.
Зверни увагу!
Значення теплового ефекту відносять до \(1\) моль речовини.
C+O2=CO2;ΔH=394 кДж; TE \(=\)\(+394\) кДж
 
— в екзотермічній реакції утворення \(1\) моль вуглекислого газу з простих речовин виділяється \(394\) кДж теплоти;
 
CaCO3=CaO+CO2;ΔH=+1200 кДж; TE \(=\)\(-1200\) кДж
— в ендотермічній реакції розкладу \(1\) моль кальцій карбонату поглинається \(1200\) кДж теплоти.
 
Зверни увагу!
Значення теплового ефекту залежить від агрегатного стану вихідних речовин і продуктів реакції.
Тому в термохімічних рівняннях також вказуються агрегатні стани речовин:
  • (г) — газ;
  • (р) — рідина;
  • (т) чи (к) — тверда (кристалічна) речовина.
H2(г)+Cl2(г)=2HCl(г);ΔH=184,6 кДж.
Зверни увагу!
Агрегатний стан речовин значно впливає на тепловий ефект реакції.
Наприклад:
2H2(г)+O2(г)=2H2O(г);ΔH=483,6 кДж;2H2(г)+O2(г)=2H2O(р);ΔH=564,6 кДж.
Саме тому, записуючи термохімічні рівняння указують агрегатний стан речовин (і реагентів, і продуктів реакції).Термохімічні рівняння широко використовуються при виконанні термохімічних розрахунків для того, щоб:
  • визначити кількість теплоти, що виділяється або поглинається в результаті реакції, якщо відомі її тепловий ефект і хімічна кількість (маса, об'єм) одного з учасників реакції;
  • розрахувати хімічну кількість (масу, об'єм) одного з учасників реакції, якщо відомо кількість теплоти, що виділилася або поглинулася;
  • скласти термохімічне рівняння реакції, якщо відома кількість теплоти, що виділилася або поглинулася і хімічна кількість (маса, об'єм) одного з учасників цієї реакції.