Теорія:

Хімічні властивості карбонових кислот обумовлені наявністю в їх складі карбоксильної групи COOH.
 
Розчинні кислоти дисоціюють у воді на катіони Гідрогену і аніони кислотного залишку:
 
07-03-2017 12-03-50.png.
 
Йони Гідрогену надають розчинам кислот кислий смак, а також спільні з неорганічними кислотами хімічні властивості.

Карбонові кислоти — слабкі електроліти і слабкі кислоти. Найсильніша з них, метанова, відноситься до кислот середньої сили. Зі збільшенням числа атомів Карбону в молекулі сила кислот зменшується.

У хімічних реакціях з багатьма речовинами утворюються солі карбонових кислот. Солі мурашиної кислоти — форміати (метаноати), солі оцтової кислоти — ацетати (етаноати).
Хімічні властивості етанової кислоти
  • Змінює забарвлення індикаторів.
Лакмус і метилоранж в розчині етанової кислоти стають червоними. Фенолфталеїн своє забарвлення не змінює, як і в розчинах неорганічних кислот.
 
індикатор-new.jpg
  
  
  • Взаємодіє з деякими металами (Mg,Zn,Al) з виділенням водню і утворенням солей (етаноатів, або ацетатів):
 
07-03-2017 12-04-19.png07-03-2017 12-04-32.png.
 
07-03-2017 11-54-15.png
Цинк з оцтовою кислотою
  
  • Реагує з основними оксидами з утворенням солі і води:
 
07-03-2017 12-04-53.png07-03-2017 12-05-22.png.
 
07-03-2017 11-44-47.png
Купрум(\(II\)) оксид і етанова кислота
  
  • Вступає у реакцію нейтралізації з основами:
 
07-03-2017 12-07-51.png07-03-2017 12-08-02.png.
 
  • Взаємодіє з карбонатами. Реакція відбувається з виділенням вуглекислого газу:
 
07-03-2017 12-09-15.png07-03-2017 12-09-25.png.
 
561172.jpg
Сода і оцет