Теорія:

Якісними називають реакції, за допомогою яких можна визначити, які йони входять до складу речовини.
Для якісного виявлення ортофосфат-іонів у розчинах використовують аргентум(\(I\)) нітрат AgNO3. У результаті реакції утворюється жовтий осад аргентум(\(I\)) ортофосфату.
Наприклад, якщо до розчину ортофосфатної кислоти H3PO4 долити розчин  аргентум(\(I\)) нітрату AgNO3, утвориться жовтий осад:
 
H3PO4+3AgNO3=Ag3PO4+3HNO3;
 
3H++PO43+3Ag++3NO3=Ag3PO4+3H++3NO3;
 
PO43+3Ag+=Ag3PO4.
 
Якщо до розчину калій ортофосфату K3PO4 додати розчин  аргентум(\(I\)) нітрату AgNO3, утвориться жовтий осад:
 
K3PO4+3AgNO3=Ag3PO4+3KNO3;
 
3K++PO43+3Ag++3NO3=Ag3PO4+3K++3NO3;
 
PO43+3Ag+=Ag3PO4.