Чергування часток биб, жеж
Частки, що закінчуються на голосний, уживаються після приголосних: знав би, знав же, він би, він же.
Частки, що складаються з приголосного звука, уживаються після голосних: знала б, знала ж, вона б, вона ж.
Чергування прийменників ззііз
Прийменник \(з\) може мати форми \(зі\), \(із\).

Варіант \(зі\) вживають, коли наступне слово починається зі збігу приголосних, що має початкові з, с, ш, шч:  ішли зі знаменами, повернувся зі школи.

\(Із\)  уживаємо переважно перед буквами, що позначають свистячі та шиплячі
звуки (з, с, ц, ч, ш, шч) незалежно від закінчення попереднього слова та між
буквосполученнями (після них або перед ними): пив із джерела, дістав із скрині, сукняізшовку.
В інших випадках уживають прийменник \(з\): Марія з Оксаною, привезли з ярмарку. Зрідка вживається прийменник \(зо\): разів зо два, зо три; ходи зо мною.
Чергування прийменників наднаді, підпіді, передпереді, ууві та аналогічних префіксів
Варіанти прийменників, що містять голосний, уживаються у випадку збігу приголосних у наступному слові: наді мною, піді мною, переді мною, уві сні.
В інших випадках уживають варіанти без кінцевого голосного: над столом, під столом, перед столом.
Зверни увагу!
Подібним чином уживаються префікси.

Порівняй: відкинути – відірвати, надкусити – надірвати, обгорнути – обігнати, підшити – підіслати, усунути – увібрати.
Чергування постфіксів -ся – -сь
Перед приголосними вживаються форми дієслів на -ся, перед голосними – на -сь: гралися  в хованки, дивлюсь  у дзеркало.
Зверни увагу!
Правила чергування стосуються не лише прийменників ув та сполучників ій, а й початкових літер слів: кинув угору  (а не кинув вгору), дощ іде (а не дощ йде).