Теорія:

Чергування ув
Примітка: \(о\) — це умовне позначення літери, яка передає на письмі голосний звук; \(п\) — літера, яка передає на письмі приголосний звук.
 
ПравилоПриклад
\(п\)  у  \(п\)запис  у  щоденнику, відомий  учений, торт  уже привезли, віддам  усе
У  \(п\) ... .               
У  князя була донька — прекрасна Настасія (Ю. Винничук).                                                                
\(п\), \(о\)  у  \(в\), \(ф\), \(св\), \(тв\), \(хв\), \(сф\), \(зв\) тощоприїхав  у  Львів, зайшли  у  фоє, відомі  у  сфері ракетобудування, виступ  у  твоєму місті
\(о\)  в  \(п\),
\(п\)  в  \(о\)
тренування  в  залі, дім  в  Олешках
В  \(о\) ... .
В  обіймах з радістю журба,
Одна летить, друга спиня…
(Олександр Олесь )
\(о\)  в  \(о\)відпочивали в  Анталії, бички в  олії
, : ; — ...  у  \(п\), якщо ж наступне слово починається на голосний, пишемо в.
                                              
Я посіяла слово, розумне й метке, уночі засвітила думки (Х. Алчевська).
 
Щастя — в  усьому, що нас оточує.                                                                        
 
Запам'ятай!У пишемо перед приголосними в, ф і сполуками св, хв, тв, рв, цв, льв, дв, гв, сф, зв: Відомий львівський філософ, звичайно, хвалить свій твір.
 
Зверни увагу!
У деяких словах чергування у — в розрізняє значення слів: управа (керівництво, керування) — вправа (завдання); ураження (хвороба, запалення) — враження (вплив, думка); удача (сприятливі умови) — вдача (характер).
Зверни увагу!
У власних назвах, словах іншомовного походження та деяких українських чергування неможливе: влада, взаємини, власний, В'єтнам, Владислав; ультиматум, урбаністичний, усміх, успіх, умова, указ, Угорщина, Ужгород. У поезії та розмовному мовленні допустимою є форма Вкраїна.
Чергування ій
ПравилоПриклад
І  \(п\) ... .І  де взялись ці хвилі сніжно-білі? (Олександр Олесь)  
\(п\)  і  \(п\)густий  і  лапатий сніг
\(о\), \(п\)  і  \(я\), \(ю\), \(є\), \(ї\), \(й\)покликали  і  його, поверхня  і  ядро
, ; : — ...  і  \(п\)
Гостей посходилось до лиха —
І  то у будень, серед дня!
(Олександр Олесь)                                          
\(о\)  й  \(п\)
 
\(о\)  й  \(о\)                                           
шевці  й  ткачі,  далеко  йти
 
охайно й обережно                                               
 
Зверни увагу!
Немає чергування при зіставленні понять: дні і ночі, батьки і діти.
Джерела:
Огієнко І. Наглядна таблиця милозвучності української мови: Для школи і самонавчання. Жовква, 1923;
Тоцька Н. Засоби милозвучності української мови // Заг. та експерим. фонетика: Зб. наук. пр. і мат. К., 2001;
Гайсенюк О., Скаб М. Милозвучність української мови на тлі інших слов’янських мов // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філологічна. 2012. Вип. 56. Ч. 1.