Теорія

Завдання

1. Заповни пропуски

Складність: легке

2
2. Запиши літеру

Складність: легке

5
3. Знайди рядок

Складність: середнє

1
4. Хто? Де? Коли?

Складність: середнє

2
5. Який сполучник вибереш?

Складність: середнє

2
6. Вибери варіант (частки же//ж)

Складність: середнє

2
7. Знайди помилку (чергування у// в)

Складність: середнє

1
8. Чергування постфіксів -ся//-сь 1

Складність: середнє

2
9. Чергування прийменників з//зі//із (ч. 1)

Складність: середнє

2
10. Уживання у//в, і//й на початку слова, речення чи після розділового знака

Складність: середнє

2
11. Вибери варіанти слів

Складність: середнє

2
12. Пиши правильно

Складність: середнє

2
13. Порушення норм милозвучності

Складність: середнє

1
14. Значення слова

Складність: середнє

2
15. Цифрова відповідь

Складність: середнє

1
16. Ти редактор

Складність: важке

5

Тести

Матеріали для вчителів