Теорія:

  
У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: буквою г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гуллівер, Гарвард, Гельсінкі, Ганнібал, Гейне, Горацій, Люфтганза) і  буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер).
Подвоєні приголосні зберігаються: Біллі, Джонні, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер.
Сполуки au, ou передають переважно через ау, оу: Фауст, Штраус, Шоу, Аушвіц,  АЛЕ  Август, Аврора.
Зверни увагу!
У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: Ліфшиц, Лейбніц, Моріц.
Іншомовні прізвища відмінюються як українські: Гоя — Гої, Гоєю; Дюрер — Дюрера, Дюрером.
Зверни увагу!
Не відмінюються іншомовні прізвища й імена на -а з попереднім голосним і на наголошений -а, на -е, -є, -і, -ї, -о, -у: Моруа, Дюбуа, Дюма; Гейне, Фаберже, Гете, Готьє, Лавуазьє; Кюрі, Россіні, Віньї; Віардо, Гюго, Дідро; Сноу,  Шоу, Камю; Емілі, Анрі, Мері, Жофруа, Педро, Хосе, Хорхе.
Не відмінюються іншомовні жіночі імена й прізвища на приголосний: приїхали до Шарліз Терон, узяти інтерв'ю в Тейлор Свіфт.
Окремо пишемо артиклі, прийменники та інші службові слова (ван, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, фон і т. ін.) в  іншомовних особових назвах: Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, де ла Куева, ді Вітторіо, дю Гар, Нур ед Дін, ле Шапельє, фон дер Гольц.
Арабські, перські, тюркські імена з компонентами, що вказують на родинні стосунки, соціальне становище тощо, пишемо з дефісомГасан-огли,  Мамед-заде, Фікрет-кизи, Мехмед-бей, Кемаль-паша, Мірза-ханАЛЕ за традицією Чингісхан.

Арабське Ібн пишемо окремо: Ібн Русте, Ібн Сіна, Ібн Фадлан.
Скорочену частку д та ірландську частку о пишемо з власними іменами через апостроф: Д’Аламбер, д’Артаньян, Д'обіньє, О’Кейсі, О’Коннор (але О. Генрі — псевдонім письменника).
Частки Мак-, Сан-, Сен-, які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід’ємну частину, пишемо з дефісом: Мак-Магон, Мак-Клюр, Сан-Мартін, Сен-Сімон.
Зверни увагу!
У ряді випадків частки пишемо разом із прізвищами за традицією: Деліль, Дерібас, Лагарп, Ламетр, Лафонтен, Лесаж, Фонвізін.
Слово донпан») перед особовим ім’ям як форму ввічливого звертання пишемо окремо: дон Базіліо, дон Педро, дон Клаудіо.
У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої літери: Дон Жуан, Дон Кіхот.
Джерела:
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України(протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)  ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.) 2019 р.
Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.