Теорія

Завдання

1. Порушення лексичної норми (плеоназм)

Складність: легке

1
2. Порушення лексичної норми (росіянізми)

Складність: легке

1
3. Порушення лексичної норми (сплутування паронімів)

Складність: легке

1
4. Знайди кальку

Складність: середнє

1
5. Поліглот

Складність: середнє

2
6. Фразеологізми-кальки

Складність: середнє

2
7. Напівкальки

Складність: середнє

2
8. Знайди жаргонізм

Складність: середнє

1
9. «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь»

Складність: середнє

1
10. Як правильно?

Складність: середнє

4
11. Укажи речення з помилкою

Складність: середнє

1
12. Дві частини одного цілого

Складність: середнє

2
13. Знайди правильне слововживання

Складність: середнє

1
14. Добери слова

Складність: середнє

3
15. Творча лабораторія

Складність: важке

2

Тести

Матеріали для вчителів