Теорія:

Одна річ — виголосити яскраву промову, і зовсім інша — виголосити її яскраво (Дж.Джеферсон).
 
оратор.jpeg
 
Складники ораторського мистецтва
Оратор — той, хто володіє мистецтвом виголошування промов; промовець, ритор, красномовець, трибун.

Оратор (від лат. oro — говорю) — особа, яка виголошує промову, володіє майстерністю публічного виступу.
Сучасна риторика  не обмежується лише  мовленням у вузькому значенні слова. Значна увага приділяється засобам невербальної комунікації.
Важливими складниками сучасного ораторського мистецтва дослідники вважають такі, як:
 • використання знання просторів чи територій у процесі комунікації;
   
 • використання жестів, рухів, виразів обличчя, зокрема зоровий контакт у процесі комунікації;
   
 • використання часу;
   
 • невербальні елементи голосу, такі як сміх, схлипування, тембр, темп,  немовні висловлювання (типу «ех», «гм»);
   
 • мовчання. У деяких культурах цінується більше, ніж в інших. У західній культурі мовчання спричинює незручність;
   
 • використання доторків для комунікації;
   
 • використання запахів як частини комунікативного процесу;
   
 • використання погляду в процесі комунікації; 
   
 • одяг та зовнішній вигляд — важливість одягу під час передачі соціальних значень.
Зверни увагу!
Майже всі ці елементи мають національну специфіку, вони відрізняються в різних культурах. Тому слід розглядати їх у сукупності з текстом промови.
Особливо це стосується жестів
 
Кожен жест — це окреме «слово», яке може мати кілька значень. Жести складаються у своєрідне «речення». Тільки розтлумачивши їх зміст, можна безпомилково зрозуміти почуття співрозмовника і його ставлення до вас.
Приклад:
Закриті жести  можуть сприйматися не тільки як свідчення небажання спілкуватися, а й агресії (стиснуті кулаки, схрещені руки, схрещені ноги тощо). Жести, що виказують нервування, невпевненість у собі, хвилюванняручка в руках, папка, аркуші паперу, особливо, коли з ними роблять якісь маніпуляції; часте прокручування окулярів, волосся, обручок, ланцюжків, годинників, комірців, краваток тощо.
Канали отримання інформації при першій зустрічі
Знімок екрана 2020-12-13 174612.png
 
Для оратора при виступі важливе значення має також уміння володіти простором. Виділяють чотири зони дистанції у спілкуванні.
 
Знімок екрана 2020-12-13 184530.png
 
Зверни увагу!
Виголошувати промову потрібно з публічної відстані, особливо у великих аудиторіях. Під час виступу оратору варто наближуватись до слухачів, виходити з-за трибуни (якщо є) і ставати поруч неї. Час від часу можна робити крок-два назад. Рухатися слід повільно і не дуже захоплюватися цим прийомом.
Джерела:
Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 128 с.