Теорія:

Чергування приголосних г — ж — з, к — ч — ц, х — ш — с  у коренях відбувається при словозміні й словотворенні.
Приклад:
Друг — друже — друзі, бурлак — бурлаче — бурлацький, капелюх — капелюше — у капелюсі.
У дієслівних формах відбувається чергування приголосних  г — ж, к — ч, х — ш, д — дж, зд — ждж, з — ж, с — ш, т — ч.
Приклад:
Стерегти — стережу, плакати — плачу, стихнути — стишувати, водити — воджу, їздити — їжджу, лазити — злажу, носити — ношу, платити — сплачувати.
При словотворенні, якщо спільнокореневі слова належать до різних частин мови, відбувається чергування приголосних д — ж, т — ч.
Приклад:
Правда — справжній, переходити — перехожий, освіта — освічений (АЛЕ досвід — досвідчений, квіти — уквітчаний).
Зверни увагу!
При творенні прикметників і прислівників кореневі г, ж, з у поєднанні із суфіксом -ш- дають сполучення -жч-: дорогий — дорожчий, дорожче; дужий — дужчий, дужче; низький — нижчий, нижче.
 
Також при творенні прикметників і прислівників можлива зміна -с- на -щ-: високий — вищий, вище.