Теорія:

Відокремлені додатки
Відокремлюються: додатки зі значенням включення, виключення або заміщення, що починаються словами крім, окрім, опріч, замість, за винятком, щодо, що ж до, часто, часом, завжди, особливо, навіть, хоч і:
Приклад:
Ви здійснюєте волю Батьківщини. Все відкиньте, все забудьте, крім неї, крім обов’язку (Олесь Гончар).
Деякі додатки з прийменником замість не відокремлюються:
  • замість можна замістити прийменником за:
Приклад:
Шматочки мармуру на вулицях Помпеї колись служили замість ліхтарів (порівняйте: служили за ліхтарі);
  • якщо додаток можна замінити іншим:
Приклад:
Замість квіток шаблі, списи виблискують у долині (порівняйте: не квіти, а шаблі, списи виблискують у долині).
Відокремлені обставини
Відокремлюються обставини, якщо вони:
  • виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій частині речення:
Приклад:
Сторож, несучи сніданок, стукнув дверима.
  • виражені одиничним дієприслівником і означають додаткову дію, причину, час, умову дії (якщо стоять перед присудком):
Приклад:
Повечерявши,полягали спати.
  • мають прийменники незважаючи на, починаючи з, кінчаючи:
Приклад:
Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає (Остап Вишня).
 
Комами не відокремлюються:
  • одиничні дієприслівники, що означають спосіб дії і своїм значенням близькі до прислівника:
Приклад:
Я був молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись (О.Довженко).
  • обставини перед неповторюваними сполучниками і, та = і, або, чи, які з’єднують дві відокремлені обставини, виражені дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами:
Приклад:
Хвилюючись   і  все ще не отямившись, солдат розповідав про себе (о.Гончар).
  •  дієприслівникові звороти фразеологічного типу:
Приклад:
 Говорити не переводячи руху. Бігти не чуючи ніг. Тікатине пам’ятаючи себе.
Зверни увагу!
Обставини з прийменниками внаслідок, залежно від, у зв’язку з, згідно з, завдяки, відповідно до, на відміну від можуть відокремлюватися або не відокремлюватися залежно від ролі в реченні або бажання автора:
Приклад:
Отруйні опеньки, на відміну від їстівних, не мають на своїй ніжці білого кільця.